KKTC’DE ÇALIŞAN VE ÇALIŞACAK OLAN YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARA TAVSİYELER

Spread the love

YABANCI UYRUKLU ÇALIŞANLARIN BİLMESİ GEREKENLER!

! İşvereninizin Çalışma İzni alması için gerekli sürelerde başvuru yapmasını ve izin işlemlerini tamamlayıp tamamlamadığını takip ediniz.
!Yasalarda belirtilen süreler sonunda işvereninizin Çalışma İzni İşlemlerinizi tamamlaması halinde çalışmaya devam etmeyiniz, Bakanlığımıza şikayetçi olunuz.
! KKTC’de bulunduğunuz sürede geçerli bir giriş vizesi veya çalışma izni mühürüne sahip olmaya özen gösteriniz.
! Çalışma İzni alınmış yabancı uyrukluların, Çalışma İzni’nde belirtilen işte veya işyerinde, işverenin yanında ve belirtilen meslekte çalışması Yasa gereğidir.
! Süresi sona eren çalışma izninizin aynı işyerinde veya işte çalışmaya devam etmeniz halinde üç ay içerisinde yenilenmesi gerekmektedir.
! Her ne şekilde olursa olsun iş ilişkinizin işverenle sona ermesi halinde Bakanlığa başvurup çalışma izninizi iptal ettirmeminz halinde hakkınızda cezai işlem yapılır.
! Yukardaki hususların ez birinin varlığı halinde para cezasına maruz kalabilir ve/veya yasa dışı ( kaçak) işçi durumuna düşebilirsiniz. Yabancı uyruklu kişilerin kendi   
   kusurları dışında işverenlerin belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı uğrayacakları her türlü maddi zarardan işveren sorumludur.
! Yabancı uyuruklu işçiler, KKTC’de mevcut çalışma yasalarına göre çalıştırılmaktadır. ! KKTC’de kaçak duruma düşen çalışanlar, Yasa gereği cezaya düştükleri tarihten itibaren , her gün, günlük asgari ücret miktarında ( 84.65 TL) ceza ödemek zorundadırlar ve yine Yasa gereği KKTC’de kaçak işçi çalıştırmanın cezası 5 asgari ücrettir.
! Yabancı uyuruklu işçiler , Bakanlığımıza bağlı,
        Çalışma İzin Merkezi ‘ne ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ için,
        Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne İŞ YASASI KAPSAMINDAKİ , ÜCRET-ÇALIŞMA SAATLERİ-YILLIK IZIN-HAKSIZ FESİH- VB. işlemleri için
        Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’ne SOSYAL SİGORTALAR YASASI KAPSAMINDAKİ SİGORTA YATIRIMLARI
         İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü’ne İHTİYAT SANDIĞI YASASI KAPSAMINDAKİ İHTİYAT SANDIĞI YATIRIMLARI işlemleri için,

bilgi ve şikayetlerini iletmek amacıyla başvurabilirler. *Ayrıca ALO 102 İHBAR HATTI’NA ve web sitemize şikayetlerini iletebilirler.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ İÇİN ARANAN BELGELER VE FORUMLAR

ÖNİZİN BAŞVURULARINDA ARANAN BELGELER?

  • 1 Set Ön İzin Formu
  • İşyerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden borcu  olmadığını gösteren belgeler
  • 3.Ülke Vatandaşı ise Banka Teminatı Mektubu
  • Pasaport Fotokopileri
  • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekaletname
  • Çalışma Dairesi’nden İstihdam Yönünden Uygunluk Onayı